Zasady głosowania na listę forumową

Bez Listy Przebojów trudno żyć... zwłaszcza bez markowej — kiedyś na innej fali, teraz w RZP Lista Marka Niedźwiedzkiego. Komentarze, opinie, „bęcki” w bieżącym notowaniu.

Moderator: djk

Locked
User avatar
adr
Opiekun "forumowej" Listy Przebojów
Posts: 819
Joined: 3 Jan 2008, o 23:36

Zasady głosowania na listę forumową

Post by adr »

Moja propozycja regulaminu listy forumowej.

- Głosowanie odbywa w się w odpowiednim wątku "Komentarzy do bieżącego notowania". Założyć go może dowolna osoba, ale dopiero po zakończeniu głosowania na poprzednie notowanie. W nazwie wątku musi być wyraźnie zaznaczone, że jest to głosowanie na dane notowanie listy.
- Głosuje się na maksimum 10 piosenek (różnych) znajdujących się w zestawie do głosowania na LPMN (http://www.zloteprzeboje.pl/#/sp_lista.xml) podając wykonawcę i tytuł (ew. tytuł i wykonawcę).
- Wybrane utwory ustawia się w kolejności od pierwszego do dziesiątego miejsca. Pierwsze miejsce to 10 pkt, drugie - 9, ... dziesiąte - 1 punkt. Niektóre miejsca mogą być puste, jedno miejsce może być zajęte tylko przez jedną piosenkę.
- Jeżeli ktoś umieści dwie piosenki na jednym miejscu, ta druga (licząc od góry) zostanie przesunięta o jedno miejsce niżej.
- Jeżeli ktoś umieści wybrane piosenki bez kolejności, każdej zostanie doliczony jeden punkt.
- Jeżeli ktoś zagłosuje na piosenkę spoza zestawu, punkty nie będą liczone. Reszta miejsc pozostanie bez zmian (tzn. nie będzie przesuwania piosenek na zwolnione miejsce).
- Nie można zmieniać swojego głosu, chyba że nastąpią nieprzewidywalne sytuacje niezależne od osoby głosującej (np. w zestawie do głosowania pozostanie piosenka, która wypadła z listy).
- Głosować na listę forumową można do godz. 19:00 w piątek (głosowanie na LPMN kończy się o 13:00!).

Lista forumowa powstaje poprzez zsumowanie wszystkich głosów. O kolejności decyduje:
1) większa suma uzyskanych punktów,
2) większa liczba głosujących osób,
3) najwyższe miejsce,
4) większa ilość najwyższych miejsc,
5) kolejne najwyższe miejsca i ich ilość (jak w punktach 3 i 4).
Jeśli nie da się ustalić kolejności, dwie piosenki (lub więcej) klasyfikowane są na tym samym miejscu.
Do wszystkich podsumowań listy forumowej liczy się cotygodniowa podstawowa trzydziestka. Pierwsze miejsce to 30 pkt, drugie - 29 pkt, itd. do trzydziestego miejsca, za które jest jeden punkt.
Last edited by adr on 7 Apr 2008, o 20:43, edited 2 times in total.

Daniel84
Posts: 141
Joined: 15 Jan 2008, o 02:06
Location: Warszawa

Re: Zasady głosowania na listę forumową

Post by Daniel84 »

Ponownie zapytam: czy nie lepiej jest poszerzyć zestaw głosowania forumowego o te piosenki, które utrzymały pozycję w forumowej trzydziestce? A gdyby z listy markowej wypadł utwór, który u nas jest na pierwszej pozycji. W przyszłości to całkiem prawdopodobne. Przecież to absurd pozbawiać takiego utworu szansy na dalszą karierę na liście.

User avatar
adr
Opiekun "forumowej" Listy Przebojów
Posts: 819
Joined: 3 Jan 2008, o 23:36

Re: Zasady głosowania na listę forumową

Post by adr »

Mała zmiana w regulaminie - na listę forumową można głosować do godz. 19:00 w piątek.

Locked